Extra services

Tijdens de dagen dat uw kind vioolles volgt, bied ik graag de volgende extra services:

  • Voor aanvang van school alvast brengen van het instrument.
    Uw kind hoeft dan niet met het kostbare instrument naar school en dit de gehele dag met zich mee te dragen met alle bijbehorende risico’s.
  • Tussen het einde van de lesdag op school en de vioolles is er deĀ  mogelijkheid tot huiswerk maken.
    Uw kind hoeft dan niet onnodig heen en weer te fietsen.